bOTNIAVASAN 11.2.2024

Info om Botniavasan

Anvisningar till deltagare i BotniaVasan söndag 11.2 .2024

OBS!!

Råd gällande klädsel

Under kalla förhållanden rekommenderas lager på lager. Mot huden ett underställ som både värmer och andas, utanpå ett funktionsplagg som skyddar mot vind och släpper ut fukt. Är du frusen av dig – klä dig i många lager som du lätt kan slänga av eller knyta runt midjan under loppet.

Vi rekommenderar extra lager/skydd för fötter och händer. Även ansiktet bör skyddas extra.

Se till att plaggen sitter bekvämt. De ska vara tillräckligt rörliga, inte skava.

Skydda alltså speciellt ”det som sticker ut” – händer, fötter, huvud, bröst och rumpa. Dessa kroppsdelar avger mycket värme-energi, så var extra noga med vad du sätter på dig här. Långa ullstrumpor, fleecemössa och tumvantar med fingervantar inuti är heta (!) tips. (uppdaterat 9.2.24)

Snöläget är bra och hela spåret 52 km är skidbart, arbetet med spåren pågår ännu. Uppdatering 6.2.24

BotniaVasan är seedningslopp för Vasaloppet. Resultaten skickas direkt till Vasaloppet efter loppet. Skriv gärna in ditt vasaloppsid när du anmäler dig om du har ett.

Startkuvert:
Startkuvert, som innehåller nummerlappar avhämtas från Norrvallas aula under lördag kl. 16.00-18.00 eller söndag före start från kl. 8.00 -11.30 eller från tävlingskansliet (se tider nedan). Nummerlapparna kan hämtas ända fram till starttiden. Kuvertet innehåller endast nummerlapp. Det finns säkerhetsnålar för att fästa nummerlappen samt plastpåse för överdragskläderna i skilda lådor nära nummerlapparna.

Tävlingskansli:
Tävlingskansliet är vid Norrvalla, öppet på lördag kväll 16:00-18:00 samt söndag morgon från 08:00. Ni kan hantera era egna uppgifter på ”Mina sidor” i anmälningssystemet. Om ni har problem skicka epost till botniavasan@folkhalsan.fi .
Startlistor och resultat kan ni följa på i appen EQme.

Efteranmälning:
Efteranmälning kan göras på nätet eller senast i tävlingskansliet söndag mellan kl. 8.00-10.30 (11:30 för 25km). Efteranmälning som görs på kansliet skall betalas med kort eller med Mobilepay. 

Starten:
Starten för 52 km startled 1 är kl. 11.30,
– 52km startled 2 klo 11:35
– 52km startled 3 klo 11.40
För 25 km är starten klo 12:50.
Notera att det bara finns en startfålla och att i år måste startled 2 och 3 vänta tills föregående startled åkt iväg. Led 2 och 3 har också startrep som öppnas enligt tiderna ovan.
För led 1 gäller startskottet som starttid, medan övriga, på grund av utspridd start, får starttid vid passage av startlinjen.

Ifall det finns en markering om GPS på ditt kuvert se GPS uppföljning nedan.

Nummerlappen
Skriv ditt namn, telefonnummer, adress, närmaste anhörigs telefonnummer samt uppgifter om hälsotillstånd på baksidan av nummerlappen
Bakpå lappen finns två chipremsor, dessa får inte brytas eller skadas på något sätt, tex stick inte nålarna genom dessa remsor.
Nummerlappen fästs på bröstet med säkerhetsnålar så att numret förblir synligt.
Nummerlappen fungerar också som matbiljett.

Överdragskläder
Överdragskläderna sätts i den med ditt tävlingsnummer numrerade plastpåsen, knyts ihop och lämnas på anvisad plats utanför startfållan.
Efter målgång avhämtas påsen från en plats söder om värmecentralen. Påsarna är placerade i nummerordning.

Tidtagning:
Tidtagningen sker med hjälp av chips som finns på nummerlappen.
Utöver sluttid registreras en mellantid i Komossa på 52 km loppet.
För elitledet gäller startskottet som starttid, medan övriga, på grund av utspridd start, får starttid vid passage av startlinjen.

GPS-uppföljning:
Ett antal skidåkare kommer att förses med GPS-sändare. Deras framfart i spåret kan följas på vår hemsida. Arrangören förbehåller sig rätten att utse skidåkare som förses med sändare. Sändarna utdelas på söndagen kl. 9.00 – 10.30. Utvald skidåkare som avlägsnar sändaren under loppet diskvalificeras. Sändaren återlämnas till arrangören genast efter målgången.

Länk till GPS-spårningen finns på startsidan.

Annullering av anmälan:
Vid sjukdomsfall kan anmälan överflyttas till följande år mot uppvisande av läkarintyg. Vid flytt debiteras en administrativ avgift om 10 €. Läkarintyg skall skannas och sändas till botniavasan@folkhalsan.fi

Parkering:
Det finns gott om parkeringsplatser vid Norrvalla.  Undvik att parkera längs vägarna. Följ parkeringsvakternas anvisningar.

Uppvärmning och testning av skidor:
Tävlingsspåret stängs 15 min innan start. Uppvärmnings- och testspår finns söder om startfältet.

Startled:
I regel får man det startled man önskat vid anmälningen, men arrangören kan göra ändringar, främst då i led 1.
Uppseedning är möjlig om anledning föreligger, kontakta i så fall arrangören via mail:  botniavasan@folkhalsan.fi
Startled 1: Tävlingsåkare och supermotionärer (sluttid 2,5 – 3h).
Startled 2: För de som håller hög fart (sluttid 3 – 4 h).
Startled 3: För dem som inte har lika bråttom
Motion 25km startar sist.

Skidstil:
Klassisk åkstil gäller under hela loppet. Övervakning förekommer. Stilbrott medför sanktioner enligt FIS regler.

Stavlängd
Stavarnas längd bör vara enligt regler. Övervakning sker. Mätstation på startområdet där man även själv kan mäta stavarna.
Regler för stavlängder hittar du här.

Spurtpris:
Första herr och dam i Kimo, och som fullföljer loppet, erhåller spurtpris,150 €.

Skyltar förvarnar om ankomsten till Kimo. Priset fås vid prisutdelningen.

Vätskestationer:
Det finns sju vätskestationer längs banan.

  • Tuckor (8 km)
  • Kuckus (14 km)
  • Kimo (20,5 km)
  • Komossa (29 km)
  • Röukas (35,5 km)
  • Kalapää (41 km)
  • Vörsmossen (46 km)

Vi rekommenderar att du dricker rikligt vid varje station. Sportdryck, vatten, blåbärssoppa och russin på alla stationer. Lite kaffe och tilltugg på de senare stationerna från Komossa.

Toaletter finns vid Tuckor, Kimo bruk, Komossa skola och vid Röukas och Kalapää träsk samt Vörsmossen som har en BajaMaja.

Sjukvård:
Sjukvårdsrum finns vid Norrvalla. Mottagningen öppnas kl. 10.00 på söndag. Första-hjälp-utrustning finns vid samtliga stationer. Räddningspersonal har rätt och skyldighet att ta löpare av spåret om skäl härtill anses föreligga. En Första-hjälp-patrull åker efter de sista åkarna.
OBS! Ser du att någon av de andra deltagarna behöver hjälp meddela genast funktionärerna vid närmaste station.

Försäkringar:
Deltagande sker på egen risk. Vid olycksfall bör arrangören omedelbart informeras om vad som hänt.

Bryta loppet:
Är du av någon anledning tvungen att bryta loppet måste du uppsöka funktionärer vid närmaste station. Värmande filtar finns att fås vid behov. Transport till målet vid Norrvalla ordnas enligt följande preliminära tidtabell:

Bil – Kimo 14.30, Komossa 15.00, Röukas 15.30

Spärrtider:
Vi beräknar maxtid i loppet på ca 7 timmar. Den som anländer till Kalapää efter kl. 16.00 tas ur spåret. Transport ordnas till målet.

Vallningsservice under loppet:
Vid stationerna tillhandahålls lättare vallningsservice, främst fästvallning.

Reservutrustning under loppet:
Reservskidstavar finns efter första backen samt efter 2 kilometers skidåkning. Vid alla stationer finns reservstavar bredvid stationernas portaler. Det som du lånar återlämnas vid tävlingskansliet på Norrvalla efter målgången. Lånar du av privatpersoner vid spåret hör det även till att det återlämnas till tävlingskansliet.

Målgång:
Målet är beläget vid Norrvalla. Vid målgången erhåller du genast medalj.

Omklädning och tvätt:

Dusch utrymmen i idrottshallens omklädningsrum för herrar och omklädningsrummet vid konstgräsplanen för damer.
Följ skyltningen gällande herr/dam omklädningsrum.

Matservering

Maten serveras i Elsas kök och fås mot uppvisad nummerlapp.

Prisutdelning:

 Medalj delas ut åt alla genast efter målgång.
De tre första placeringarna i herr- och damklassen på 52km erhåller penningpriser 500, 250 och 100 €. Placeringarna 1-10 erhåller dessutom varupriser.
Spurtpris om 150 € erhåller första dam och herr i Kimo. . Prisutdelning i restaurang Elsas kök cirka kl. 14.00.
Bland alla som gått i mål i 52km loppet utlottas 2st fribiljetter (1 dam och 1 herr) till Vasaloppet 2025. Vinnarna publiceras på botniavasan.fi senast måndag 12.2.24.
Ingen prisutdelning på 25km loppet.

Resultatservice och diplom.
Resultaten finns på resultattavlan vid huvudingången till Norrvalla men också i EQMe appen och på länken live-resultat Du kan skriva ut ditt eget Botniavasan diplom. Välj resultat, sök efter ditt namn i resultatlistan och klicka på namnet så att du får ett nytt fönster. Välj diplomutskrift nere i vänstra hörnet.
Resultaten skickas till Vasaloppet. Botniavasan är seedningslopp.

Allmänna anvisningar:
Respektera ordningsvakterna anvisningar, speciellt vid parkeringsplatser och vägövergångar. Håll till höger spår om andra åkare vill passera.  Ingen har rätt att kräva ur spår. I starten finns ca. 10 spår. Man får i sin egen startgrupp välja position själv. Efter vägen delar spåret på sig. Några spår går längs vallen och några spår rundar vallen till höger. Var försiktiga när spåren möts igen innan backen. I backen tre spår. Minst två spår längs hela rutten. På målrakan tre spår. I vissa kurvor och backar är det inget spår draget utan man kan svänga normalt eller ploga i backen. Dock finns inte så många stora backar. Då spåret tar slut/börjar är det utmärkt med granris. Alla vägövergångar är bemannade. Var försiktig. Temperaturen mäts varje timme innan start. Noteras på speakervagnens vägg. Håll avstånd till andra åkare och undvik folksamlingar!

Speaker:
Anders Vestergård och Jessica Strandholm fungerar som speaker. Han ger viktig information innan start och sköter om starten med nedräkning och signal.

Resultatlistor:
Resultaten publiceras på EQ-Timings resultat-tjänst på https://live.eqtiming.com/51035#dashboard och i appen EQme.
Utskrivna resultatlistor kommer att placeras utanför Norrvallas huvudingång.

Protester:
Protester bör ske skriftligen på blankett som kan fås från kansliet. Protester enligt regler ICR 387. Protestavgift 80 € betalas med kort.

Jury:
Juryn består av:

Inställd tävling:
Om tävlingen av någon orsak måste ställas in kan 50 % av anmälningsavgiften återbetalas.

Olyckor och sjukdom:
Vid olyckor och sjukdomsfall bör man ringa 112.

HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN

huvudsponsorer